Kwalifikacje

  .
    mgr Artur Zemłamgr Artur Zemła
 • magister fizjoterapii - WWFiF Opole
 • międzynarodowy terapeuta Metody Ackermanna - Absolwent Ackermann Institute Stockholm - Szwecja
 • terapeuta Kinesiology Taping
 • terapeuta Metody Dorna and Braussa
 • szkolenie z zakresu Diagnostyki USG Narządu Ruchu - RSU
 • szkolenie - Metody Neurofizjologiczne w Rehabilitacji
 • terapeuta Metody Dry Needling - David G. Simons Academy - Szwajcaria
 • szkolenie IAOM - leczenie i rehabilitacja szyjnego odcinka kręgosłupa
 • obecnie - 5-cio letnie kształcenie prowadzące do uzyskania tytułu Dyplomowanego Osteopaty - Sutherland College of Osteopathic Medicine Belgia

        

       

     


mgr Tatiana Zemła
 • magister fizjoterapii - WWFiF Opole
 • terapeuta (FOI) Osteopatia Funkcjonalna i Integracja
 • terapeuta Metody PNF
 • szkolenie Metody McKenzie (A,B)
 • szkolenie z zakresu metod neurofizjologiczych w rehabilitacji
 • obecnie - 3 letnie szkolenie International Ackademy of Orthopedic Medicine (IAOM)