Przebieg Leczenia

  .
PIERWSZA WIZYTA

Czynności Diagnostyczne
    Aby określić przyczynę powstania dolegliwości na pierwszej wizycie wykonujemy szczegółowe czynności diagnostyczne:
-  dokładny wywiad chorobowy,
-  badania kliniczne: czynnościowe, analityczne, palpacyjne oraz szczegółowe testy diagnostyczne - neurologiczne, ortopedyczne umożliwiające dokładne zdiagnozowanie przyczyny dolegliwości,
-  analiza diagnostyki obrazowej, która często jest potrzebna przy rozpoznaniu dolegliwości i zmian strukturalnych. Przed pierwszą wizytą wskazane jest by mieć zdjęcie RTG, TK lub MRI. 


Decyzja o leczeniu
    Rezultaty badań diagnostycznych są dokładnie analizowane i przedstawiane pacjentowi podczas wizyty. Pacjent zostaje poinformowany o stanie swojego zdrowia, a także zostaje podjęta decyzja, co do formy terapii. Wstępny plan oraz czas terapii jest także przedstawiany pacjentowi przed rozpoczęciem leczenia.


Leczenie
    Terapia jest zawsze uzależniona od diagnozy. Zabiegi manualne, manipulacje, mobilizacje kręgosłupa, specyficzne zabiegi terapeutyczne, techniki na tkankach miękkich, ćwiczenia rehabilitacyjne - to tylko wybrane metody używane w naszym gabinecie, by skutecznie zlikwidować przyczynę dolegliwości i przywrócić optymalne funkcjonowanie narządu ruchu.


Ćwiczenia
    We wszystkich przypadkach terapia zawiera elementy ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ćwiczenia są podstawą powrotu do poprawnej postawy ciała i jego prawidłowego funkcjonowania. Dostosowane są indywidualnie do pacjenta i jego dolegliwości.Współpraca podczas leczenia
    Bardzo ważnym i często decydującym elementem w terapii, jest ścisła współpraca pacjenta. Dotyczy ona m.in:
- przestrzegania określonych przez nas zachowań ruchowych w okresie leczenia
- stosowania się do nakazów i zakazów w związku z dolegliwością
- dyscypliny podczas zadawanych ćwiczeń domowych.


PRZEBIEG KOLEJNYCH WIZYT

  Każda wizyta rozpoczyna się od kontroli uzyskanych efektów po wcześniejszym zabiegu. Forma i metoda terapii dostosowana jest do dolegliwości pacjenta. Dobieramy najbardziej skuteczną drogę terapii, w celu uzyskania trwałego i możliwie szybkiego efektu terapeutycznego. Dla utrwalenia efektów stosujemy aplikacje Kinesiology Taping (więcej o Kinesiology Taping), które są elementem każdego zabiegu.
    Ilość wizyt jest zależna od stopnia dolegliwości i jest prognozowana na pierwszej wizycie.

    Dążymy do uzyskania najlepszych i możliwie najszybszych efektów, jednak naszym głównym celem jest wyeliminowanie przyczyny powstania dolegliwości, która daje gwarancje trwałego pozbycia się problemu.
   
    Każdy pacjent na pierwszej wizycie otrzymuje zestaw określonych zachowań ruchowych, które musi stosować w czynnościach codziennych. Przygotowujemy także zestaw ćwiczeń związanych z określoną dolegliwością do samodzielnej pracy pacjenta. By osiągnąć trwały efekt, terapia wymaga pełnej współpracy i przestrzegania ściśle określonych zasad, dlatego pacjent jest szczegółowo informowany o postępowaniu w związku ze swoją dolegliwością, a każde jego zachowanie ruchowe jest kontrolowane i analizowane.